Termíny 2012


Termín vyhlásenia súťaže organizátorom: 12.3.2012
Termín začiatku registrácie do súťaže pre súťažiach: 12.3.2012
Termín ukončenia registrácie do súťaže pre súťažiacich: 23.3.2012
Termín distribúcie zadania predkola organizátorom: 26.3.2012
Termín na odovzdanie vypracovaného zadania predkola súťažiacimi: 6.4.2012
Termín na vyhodnotenie predkola súťaže organizátorom: 13.4.2012
Termín distribúcie zadania semifinále organizátorom: 13.4.2012
Termín konania semifinále súťaže: 26.4.2012
Termín konania finále súťaže: 27.4.2012