Súťažné tímy

Začiatok stránky

Tím 01. - Crazy Wolves


Crazy Wolves Fakulta:
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Stručné predstavenie tímu:
Mladí, nadmieru veselí, ale ambiciózni študenti práva.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Zviditeľnenie sa na právnickej scéne

Krédo tímu:
Prehrať môžeš. No nesmieš sa vzdať!

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Matej Zvalený
Ročník štúdia: 4.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Niektorí ľudia sú natoľko chudobní, že jediné, čo v živote majú sú peniaze.
Záľuby: História, hudba, varenie, cestovanie
Člen tímu Meno a priezvisko: Martin Rodák
Ročník štúdia: 4.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Nedaj sa odradiť slovami človeka, ktorý ťa kritizuje. Ešte nikdy nikto nepostavil sochu kritikovi. Sochy patria kritizovaným.
Záľuby: futbal, škola, kamaráti, pivo
Člen tímu Meno a priezvisko: Vladimír Zoričák
Ročník štúdia: 4.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Všetko zlé je na niečo dobré.
Záľuby: Čítanie, šport, futbal manager

Tím 02. - Ostravaci!!!


Ostravaci!!! Fakulta:
Fakulta práva Panevropské vysoké školy

Stručné predstavenie tímu:
Studenti 1. ročníku magisterského studia oboru právo na Panevropské vysoké škole, absolventi kurzu obchodního práva 1 a obchodního práva 2

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Prohloubení znalostí obchodního práva s praktickým využitím

Krédo tímu:
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Nikol Řeháková
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského stupně
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: "Nedovol, aby tě strach z prohry vyřadil ze hry."
Záľuby: malování, cestování, hudba
Člen tímu Meno a priezvisko: Eva Zorková
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského stupně
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: "Co tě nezabije, to tě posílí."
Záľuby: cestování, studium cizích jazyků, cykloturistika
Člen tímu Meno a priezvisko: Petr Kuś
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského stupně
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: "Člověk mnoho vydrží, má-li cíl."
Záľuby: cestování, střelba, cykloturistika, plavání
Člen tímu Meno a priezvisko: David Sniegoň
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského stupně
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: "Duty is everything. The greatest of joys, the deepest of sorrows."
Záľuby: cestování, knihy, hudba, politika, internet

Tím 03. - K26


K26 Fakulta:
Právnická fakulta UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Stručné predstavenie tímu:
Sme mladí nádejní právnici, ktorí majú radi nové výzvy.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Nadobudnúť nové vedomosti v oblasti obchodného práva a porovnať naśe vedomosti a zručnosti s ostatnými tímami.

Krédo tímu:
Úspech nepríde sám treba si ho vziať.

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Róbert Balajty
Ročník štúdia: 5.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať.
Záľuby: Skialp, tímové loptové športy, filmy, hudba
Člen tímu Meno a priezvisko: Tomáš Martaus
Ročník štúdia: 5.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Nemám iba jedno motto
Záľuby: Tenis, film, priatelia
Člen tímu Meno a priezvisko: Juraj Martaus
Ročník štúdia: 5.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Nerob druhym to, co nechces aby ini robili tebe
Záľuby: Kniha, dokumentárny film
Člen tímu Meno a priezvisko: Juraj Lenďák
Ročník štúdia: 5.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: With great power comes great responsibility
Záľuby: Film, hudba, knihy, cestovanie

Tím 04. - Megmar law students


Megmar law students Fakulta:
Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy

Stručné predstavenie tímu:
ambiciózni a cieľavedomí študenti práva

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
záujem o rozšírenie vedomostí z oblasti obchodného a družstevného práva

Krédo tímu:
If opportunity doesn't knock, build a door

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Richard Marcinčin
Ročník štúdia: štvrtý
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: “If you don’t build your dream, someone else will hire you to help them build theirs.”
Záľuby: šport
Člen tímu Meno a priezvisko: Norbert Mego
Ročník štúdia: štvrtý
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: “You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.”
Záľuby: šport

Tím 05. - DLV


DLV Fakulta:
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Stručné predstavenie tímu:
Tri iné pohľady, jedno optimálne riešenie.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Chceli by sme nabrať skúsenoti a porovnať sa s kolegami.

Krédo tímu:
Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí. Caesar

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Lenka Mančáková
Ročník štúdia: 3
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Čo sa má stať, samo sa nestane.
Záľuby: cykloturistika, korčuľovanie, čítanie, varenie
Člen tímu Meno a priezvisko: Daniela Diheneščíková
Ročník štúdia: 3
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Neustále sa zdokonalovať, naberať nové poznatky.
Záľuby: Čítanie odborných publikácií, zvýšený záujem o medicínske právo, divadlo, šport, turistika, cestovanie
Člen tímu Meno a priezvisko: Bc. Veronika Miková
Ročník štúdia: 4
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Konečným výsledkom múdrosti sú dobré skutky.
Záľuby: turistika, handmade, divadlo

Tím 06. - Fox Law


Fox Law Fakulta:
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

Stručné predstavenie tímu:
Sme ambiciózny pár so záujmom o obchodné právo aplikované v praxi.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
záujem o obchodné právo

Krédo tímu:
Kde ostatní končia, my začíname.

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Ivan Liška
Ročník štúdia: 2. Mgr
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Nikdy sa nevzdávaj!
Záľuby: poľovníctvo, literatúra a maľovanie
Člen tímu Meno a priezvisko: Miroslava Prigancová
Ročník štúdia: 2. Mgr
Forma štúdia: externá
Osobné krédo: Začínam tam, kde ostatní končia.
Záľuby: literatúra, kino, poľovníctvo

Tím 07. - Grant´s


Grant´s Fakulta:
Právnická fakulta, Paneurópska vyská škola

Stručné predstavenie tímu:
Traja študenti z dvoch štátov v jednom tíme. Tešte sa na nás!

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
vyhrať súboj právnych foriem

Krédo tímu:
vyhrávame grandiózne

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Bibiana Mozoľová
Ročník štúdia: 1. Mgr
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Quid pro quo mi
Záľuby: právo, golf, lezenie
Člen tímu Meno a priezvisko: František Horváth
Ročník štúdia: 1. Mgr
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: shit happens
Záľuby: tretí sektor, lezenie, šport
Člen tímu Meno a priezvisko: David Povala
Ročník štúdia: 1. Mgr
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: kostky sou vrzeny
Záľuby: dejiny, citanie, literatura

Tím 08. - BB&K Legal Team


BB&K Legal Team Fakulta:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR

Stručné predstavenie tímu:
Sme ambiciózni študenti práva so zameraním na obchodné, daňové a športové právo.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Získať hlbšie vedomosti v predmetnej oblasti, preveriť naše právne a argumentačné schopnosti v písomnej aj ústnej forme proti iným tímom.

Krédo tímu:
We don't have dreams, we have goals.

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Martin Blaha
Ročník štúdia: Prvý ročník magisterského štúdia.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Winners don't make excuses.
Záľuby:
Člen tímu Meno a priezvisko: Peter Bobčík
Ročník štúdia: Prvý ročník magisterského štúdia.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: A witty saying proves nothing.
Záľuby:
Člen tímu Meno a priezvisko: Ivan Kojnok
Ročník štúdia: Druhý ročník bakalárskeho štúdia.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Not trying. Being.
Záľuby:

Tím 09. - B.H.O. Partners


B.H.O. Partners Fakulta:
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Stručné predstavenie tímu:
Ako študenti košickej Právnickej fakulty by sme radi porovnali svoje schopnosti a vedomosti s kolegami z iných škôl. Všetci členovia tímu sa zaujímajú o obchodné právo a preto považujeme účasť v tejto súťaži za vhodnú príležitosť rozšíriť svoje obzory v danej oblasti.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Chceme získať nové skúsenosti, chceme spoznať nových ľudí, chceme robiť niečo naviac.

Krédo tímu:
Nestačí dosiahnuť úspech, ešte treba, aby ho nedosiahli ostatní.

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Tomáš Orlovský
Ročník štúdia: 4.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Nie je hanba pýtať sa, hanba je nevedieť.
Záľuby: IT, hudba, varenie
Člen tímu Meno a priezvisko: Pavol Biroš
Ročník štúdia: 4.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Neriadim sa žiadnym konkrétnym životným krédom.
Záľuby: fitness, cestovanie, poľovníctvo, hudba
Člen tímu Meno a priezvisko: Jozef Halkoci
Ročník štúdia: 4.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Per angusta ad augusta.
Záľuby: šport, batikovanie, literatúra

Tím 10. - Biznismeni


Biznismeni Fakulta:
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

Stručné predstavenie tímu:
Tím je tvorený dvoma mladými a nádejnými právnikmi Pavlom a Filipom. Obaja sú študenti 2. ročníka denného Bc. štúdia na fakulte práva PEVŠ. Popri náročnom štúdiu práva sa obaja venujú aj vlastnému podnikaniu.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Nakoľko sú obaja členovia tímu aktívny podnikatelia, otázky týkajúce sa obchodného práva sú pre nich každodennou záležitosťou. Praktické aj teoretické zázemie tímu je pomerne silné a preto sa ich tím rozhodol porovnať si nadobudnuté znalosti a skúsenosti s ostatnými zúčastnenými tímami. Motiváciou je tiež možnosť výhry v samotnej súťaži, čo nepochybne prispeje k budovaniu si dobrého mena medzi kolegami z odboru. Nezanedbateľná je tiež aj možnosť vecnej či finančnej výhry ako aj stáže v prestížnej právnej firme medzi skúsenými právnikmi.

Krédo tímu:
"Pacta sunt servanda"

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Pavol Babík
Ročník štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: "Neúspech je vždy len vecou výberu"
Záľuby: Čítanie, poľovníctvo, kynológia, filmy, prechádzky v prírode
Člen tímu Meno a priezvisko: Filip Molnár
Ročník štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: "Ži a nechaj žiť"
Záľuby: Šport, podnikanie, čítanie, priatelia, dobré jedlo, filmy, autá

Tím 11. - Čierny jastrab


Čierny jastrab Fakulta:
Právnická fakulta UMB

Stručné predstavenie tímu:
Náš tím vznikol celkom prirodzene a spontánne, spojila nás pomerne rovnaká túžba a záujem po poznaní viacerých aspektov práva, než sme doteraz hlbšie poznali, chuť na sebe pracovať a sprostredkovávať výsledky tohto poznania ďalším. Vďaka tomu máme pohodový tím plný entuziazmu pri práci, zároveň sa však vieme spolu uvoľniť a zabaviť. Nakoľko sa už dlhšie poznáme, poznáme aj svoje kvality a nedostatky, a preto si vieme vhodne prerozdeliť prácu a pre prípad sa aj navzájom podporiť. V našom tíme panuje kolegialita, a preto sa na túto súťaž tešíme a vyjadrujeme dôveru vo fakt, že naša práca bude prínosom.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Získavanie nových vedomostí a víťazstvo v súťaži

Krédo tímu:
Eruditio mores futurum

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Bc. Tomáš Krahulec
Ročník štúdia: 4
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Nil satis nisi optimum!
Záľuby: právo, futbal, turistika, knihy
Člen tímu Meno a priezvisko: Mgr. Bc. Peter Hutník
Ročník štúdia: 4
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Nemám
Záľuby: hudba, šport
Člen tímu Meno a priezvisko: Bc. Barbora Vencková
Ročník štúdia: 4
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Čestne žiť,nikomu neškodiť a každému dať čo mu patrí.
Záľuby: náučná literatúra, turistika, filozofia

Tím 12. - 4BTT


4BTT Fakulta:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, SR

Stručné predstavenie tímu:
Štyria šikovní študenti práva

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Nie je dôležité vyhrať ,ale zúčastniť sa!

Krédo tímu:
Aj tak sme stále frajeri :)

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Darko Čirovič
Ročník štúdia: 3
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Žijem prítomnosťou
Záľuby: futbal, cestovanie, knihy
Člen tímu Meno a priezvisko: Ľuboš Feledik
Ročník štúdia: 3
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Čo môžeš urobiť dnes neodkladaj na zajtra.
Záľuby: autá, šach, hudba
Člen tímu Meno a priezvisko: Jozef Matej
Ročník štúdia: 4
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Per aspera ad astra
Záľuby: história, právo, šport
Člen tímu Meno a priezvisko: Martin Pavlík
Ročník štúdia: 5
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: radsej knihu:)
Záľuby: filmy, hudba, právo

Tím 13. - Comenius Partners


Comenius Partners Fakulta:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Stručné predstavenie tímu:
Sme mladí, kreatívni a po vedomostiach bažiaci nádejní budúci právnici, ktorí nemajú čiernobiely pohľad na svet a vedia šikovne využívať argumenty vo svoj prospech .

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
možnosť zviditeľniť svoje kvality a nepochybne možnosť spoznať veľa zaujímavých ľudí ..prehĺbenie a získanie množstva informácií zo snubne sa rozvíjajúceho odvetvia družstevného práva

Krédo tímu:
Vigilantibus iura scripta sunt/ Bdelým patrí právo

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Lenka Staníková
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského štúdia
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Ži v prítomnosti a už dnes vytváraj svoj zajtrajšok
Záľuby: história, spoznávanie nových krajín a ľudí, aerobik, čítanie
Člen tímu
Meno a priezvisko: Peter Martinkovič
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského štúdia
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: De se ipso modificae de aliis honorificae | o sebe skromne o druhých s úctou
Záľuby: cestovanie, fotenie, lyžovanie
Člen tímu Meno a priezvisko: Peter Lovász
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského štúdia
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Čo môžeš urobiť dnes neodkladaj na zajtra
Záľuby: angažovanie sa v študentských aktivitách, knihy, bicyklovanie
Člen tímu Meno a priezvisko: Erik Magál
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského štúdia
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Keď nejde o život nejde o nič
Záľuby: cvičenie, jazyky, čítanie detektívok a sledovanie krimi seriálov

Tím 14. - JRD Banská Bystrica


JRD Banská Bystrica Fakulta:
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

Stručné predstavenie tímu:
Sme skupina mladých študentov práva z Univerzity Mateja Bela. Prišli sme predviesť naše právne znalosti a porovnať sa s našimi kolegami z iných fakúlt.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Chceme nabrať nové znalosti a porovnať tie existujúce.

Krédo tímu:
"Absque pugna non datur victoria„

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Marek Kočkovský
Ročník štúdia: 4
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Žiť znamená bojovať.
Záľuby: právo, čítanie, cyklistika, cestovanie
Člen tímu Meno a priezvisko: Martn Orviský
Ročník štúdia: 4
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Nikdy sa nevzdávať.
Záľuby: právo, história, posilovňa, čítanie dobrej knihy
Člen tímu Meno a priezvisko: Martin Popper
Ročník štúdia: 4
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Everything is possible.
Záľuby: právo, cestovanie, história, filmy, dobrá kniha, snwboarding, fotografia, hudba
Člen tímu Meno a priezvisko: Eva Jaškovičová
Ročník štúdia: 4
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Never give up and believe in yourself.
Záľuby: história, cestovanie, móda, čítanie

Tím 15. - Adspirantes Legum


Adspirantes Legum Fakulta:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity

Stručné predstavenie tímu:
Sme trojica vášnivých študentov práva, z ktorej každý chce devízami svojej individuality prispieť do vytvorenia silného a odhodlaného tímu túžiaceho po úspechu.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Otestovať štúdiom nadobudnuté vedomosti v praxi a získat neoceniteľné skúsenosti.

Krédo tímu:
Fear is the thief of dreams. (Brian Krans)

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Nikola Cervanová
Ročník štúdia: 5.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Ľudia, ktorí vidia všetko čierne, nedovidia ďaleko. (Tackmann)
Záľuby: turistika, fotografovanie, kultúra, právo
Člen tímu Meno a priezvisko: Soňa Bojkovská
Ročník štúdia: 5.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Každý je strojcom svojho šťastia. (Appius Claudius Caecus)
Záľuby: cestovanie, príroda, plávanie, právo
Člen tímu Meno a priezvisko: Martin Bako
Ročník štúdia: 5.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Lawyer does not alter the truth, he selects its most significant elements which may escape the perception of outsiders. (Piero Calamandrei)
Záľuby: šport, hudba, literatúra, právo, história

Tím 16. - D&M LEGAL


D&M LEGAL Fakulta:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Stručné predstavenie tímu:
Študenti hľadajúci príležitosť, sebarealizáciu, skúsenosti a challenge.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Príležitosť, ebarealizácia, skúsenosti, challenge

Krédo tímu:
Per aspera ad astra

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Dávid Faktor
Ročník štúdia: 5.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Čestne žiť, nikomu neškodiť, každému dať, čo mu patrí
Záľuby: štúdium
Člen tímu Meno a priezvisko: Monika Švíková
Ročník štúdia: 4.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Laws are like sausages. It is better not to see them being made.
Záľuby: štúdium

Tím 17. - Spravodlivé družstevníčky


Spravodlivé družstevníčky Fakulta:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity

Stručné predstavenie tímu:
Náš tím tvoria študentky piateho ročníka, ktoré rady čelia výzvam.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Našim cieľom je rozšiť si vedomosti v oblasti obchodných spoločností, najmä družstiev a zároveň získať nové skúsenosti, ktoré táto súťaž určite ponúka.

Krédo tímu:
Šťastie nečaká, na toho kto nemaká.

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Andrea Letková
Ročník štúdia: 5
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Keď sa chce, všetko sa dá.
Záľuby: hudba, kultúra, šport, príroda, cestovanie
Člen tímu Meno a priezvisko: Eva Matejovičová
Ročník štúdia: 5
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: No drama.
Záľuby: filmy, knihy, šport, cestovanie
Člen tímu Meno a priezvisko: Petra Mičudová
Ročník štúdia: 5
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Všetko dobré na svete je buď nemorálne, protizákonné alebo sa z toho priberá.
Záľuby: šport, hudba, turistika, cestovanie
Člen tímu Meno a priezvisko: Ivana Lenčéšová
Ročník štúdia: 5
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Najabsurdnejšie a najbláznivejšie nádeje a sny sa niekedy stávajú príčinou mimoriadneho úspechu.
Záľuby: relax

Tím 18. - Aspin DKS LEGAL


Aspin DKS LEGAL Fakulta:
Právnicka fakulta, UPJŠ Košice

Stručné predstavenie tímu:
Víťazný tím nepredstavujú slová a kvetnaté reči... víťazný tím predstavujú skutky a myšlienkové pochody.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Neukojiteľná chuť po výhre

Krédo tímu:
Každá prekážka je výzvou na jej prekonanie

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Bc. Martin Kochan
Ročník štúdia: 1. ročník, magisterské štúdium
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Audaces fortuna adiuvat
Záľuby: čítanie dobrých kníh, diskutovanie s priateľmi
Člen tímu Meno a priezvisko: Bc. Patrik Špirko
Ročník štúdia: 1. ročník, magisterské štúdium
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Pacta sund servanda
Záľuby: háčkovanie, štrikovanie a romanistická literatúra a ranogotická monacká architektúra s pruským vplyvom
Člen tímu Meno a priezvisko: Bc. Martin Dufinec
Ročník štúdia: 1. ročník, magisterské štúdium
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Carpe diem
Záľuby: právo, ekonómia, dianie vo svete, hudba, snowboarding
Člen tímu Meno a priezvisko: Bc. Štefan Dusza
Ročník štúdia: 1. ročník, magisterské štúdium
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Go hard or go home
Záľuby: štúdium, bojové umenia, čítanie

Tím 19. - Iustitia et amici


Iustitia et amici Fakulta:
UPJŠ- Právnická fakulta

Stručné predstavenie tímu:
Sme mladí, krásni, inteligentní a chceme to ukázať svetu.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Zdravý záujem o obchodné právo a chuť porovnávať si svoje vedomosti a schopnosti s ostatnými kolegami.

Krédo tímu:
Ora et labora

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Filip Šoltýs
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského štúdia
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Don't be scared of failure...the only failure is never to try.
Záľuby: právo, politika, verejné dianie, literatúra
Člen tímu Meno a priezvisko: Nikola Babincová
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského štúdia
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Understand this, I mean to arrive at the truth. The truth, however ugly in itself, is always curious and beautiful to seekers after it. (A.Christie)
Záľuby: knihy, záujem o historické a súčasné dianie, dobrovoľnícka činnosť v oblasti občianskych a ľudských práv.
Člen tímu Meno a priezvisko: Ivan Rosa
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského štúdia
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: hommo hommini lupus est
Záľuby: lezenie, outdoor športy
Člen tímu Meno a priezvisko: Jakub Lupač
Ročník štúdia: 1. ročník magisterského štúdia
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: hlavou múr neprerazíš
Záľuby: šport, hudba, čítanie

Tím 20. - Law lioness


Law lioness Fakulta:
Právnická fakulta UMB

Stručné predstavenie tímu:
Nadšenie je jedným z našich najsilnejších motorov úspechu. Ked niečo robíme, robíme to celým srdcom a celou silou.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
získanie nových skúsenosti

Krédo tímu:
Absque pugna non datur victoria

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Bc. Tereza Vajsová
Ročník štúdia: štvrtý
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Humanum est errare,sed diabolicum perserverare
Záľuby: literatúra
Člen tímu Meno a priezvisko: Bc. Michaela Uhrinová
Ročník štúdia: štvrtý
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Ak máte jasno v tom, čo chcete dosiahnuť, svet vám bude nápomocný. (Loretta Staples)
Záľuby: šport

Tím 21. - 3 S


3 S Fakulta:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Stručné predstavenie tímu:
Študenti z Trnavy, ktorí sa neváhajú zapojiť do akejkoľvek akcie, kde môžu preskúmať paragrafy z každej strany.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Máme radi súťaže.

Krédo tímu:
Zapálení pre riešenie Vašich problémov.

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Nina Suchá
Ročník štúdia: 5.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: "Never, never, never give up!"
Záľuby: medzinárodné vzťahy, cyklistika
Člen tímu Meno a priezvisko: Boris Štiffel
Ročník štúdia: 5.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: "Do nekonečna a ešte ďalej !"
Záľuby: spoločenské dianie, šport, príroda
Člen tímu Meno a priezvisko: Juraj Šeliga
Ročník štúdia: 5.
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: nemám
Záľuby: spoločenské dianie, knihy, šport, príroda

Tím 22. - 2P


2P Fakulta:
Právnická Fakulta Trnavskej Univerzity

Stručné predstavenie tímu:
Dvaja študenti práva

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Zmerať si sily s ostatnými

Krédo tímu:
Sky's the limit

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Adam Peško
Ročník štúdia: 4
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Think Big
Záľuby: futbal, hudba, šach
Člen tímu Meno a priezvisko: Michal Pavlovčík
Ročník štúdia: 4
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Buď cestu nájdem, alebo si urobím vlastnú
Záľuby: futbal, baseball, cestovanie

Tím 23. - Sovičky


Sovičky Fakulta:
Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave

Stručné predstavenie tímu:
Obe sme študentkami druhého ročníka magisterského štúdia na právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave, popri štúdiu sa venujeme i praxi, najmä oblasti práva pracovného a obchodného. V príslušnom akademickom roku sa sústredíme predovšetkým na písanie záverečných diplomových prác.

Dôvod záujmu tímu o účasť v súťaži:
Finančná odmena a téma súťaze, keďže s danou problematikou sa stretávame v pracovnom prostredí, a naďalej by sme sa jej chceli venovať i po úspešnom ukončení štúdia.

Krédo tímu:
Najväčšia tma je pred svitaním.

Dokumenty:
Súťažná práca predkola

Členovia:

Člen tímu Meno a priezvisko: Zuzana Hujsiová
Ročník štúdia: Druhý ročník magisterského štúdia
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Kedykoľvek niekto povie "nikdy" alebo "vždy" väčšinou o tom pochybujem
Záľuby: Horsemanship
Člen tímu Meno a priezvisko: Martina Holečková
Ročník štúdia: Druhý ročník magisterského štúdia
Forma štúdia: denná
Osobné krédo: Niekedy musíš urobiť to, čo si nikdy nerobil, aby si získal to, čo si nikdy nemal.
Záľuby: História, umenie, kultúra, šport