LAWGAMES ROADSHOW

PREDNÁŠKY K SÚŤAŽI BOLI AJ NA TVOJEJ FAKULTE!


DANIEL J. KRATKY Prednášajúci:
DANIEL J. KRATKY
právny expert a CEO KRATKY GLOBAL:

Téma:
AKO SÚVISÍ CHÉMIA
S PRÁVOM?


LAWGAMES ROADSHOW 2013 sa zúčastnilo viac ako 450 študentov práva!
Fotografie nájdete TU


Účastníci moderných prednášok, venovaných základnému imaniu v obchodných spoločnostiach a družstvách, sa okrem iného dozvedeli:
  • že právo poskytuje široký priestor na kreativitu,
  • ako nastaviť právne riešenia, aby mali pozitívny vplyv na biznis,
  • kde ponúka trh právnych služieb veľký priestor na uplatnenie právnikov,
  • ... a v neposlednom rade zvýšili svoje šance na úspech v LAWGAMES 2013.
LAWGAMES ROADSHOW 2013 sa konala:
  • Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava: 22.10.2013 o 8:30 h.
  • Právnická fakulta Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava: 22.10.2013 o 13:45 h.
  • Právnická fakulta Univerzity P.J.Šafárika, Kováčska 30, Košice: 24.10.2013 o 14:25 h.
  • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Komenského 20, Banská Bystrica: 23.10.2013 o 13:50 h.
  • Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Kollárova 10, Trnava: 29.10.2013 o 10:00 h.