Poslanie LawGames

Poslaním LAWGAMES je podporovať rozvoj budúcich reprezentantov právneho odvetvia a tým prispieť k rozvoju právneho odvetvia ako takého.

Záujmom organizátora – poradenskej skupiny KRATKY GLOBAL TRUST - je vytvoriť cestou LAWGAMES tradíciu prestížnych súťažných podujatí, napĺňajúcich toto spoločensky zodpovedné poslanie.

Zámerom prvého ročníka podujatia – LAWGAMES 2012, ktorý organizátor venoval téme družstevného práva, je uskutočniť osvetu medzi študentmi v tejto menej reflektovanej oblasti práva, podporiť jej rozvoj a poukázať na príležitosti, ktoré mladým právnikom prináša.

Na dosiahnutie tohto poslania a zámeru, si zvolil organizátor za partnerov prvého ročníka LAWGAMES vlajkové lode agrosektora: v oblasti odbornej – poprednú poradenskú spoločnosť v agrosektore - LAWFARM, s.r.o. a v oblasti mediálnej – kľúčové agromédiá – týždenník ROĽNÍCKE NOVINY a mesačník AGROMAGAZÍN.

Skutočnosť, že zámer organizátora sa snúbi so záujmami samotných študentov, sa prejavuje i organizačnou podporou súťaže zo strany Európskeho združenia študentov práva Slovensko - ELSA Slovensko.