O súťaži

V KRATKY GLOBAL: dávame priestor mladým talentom, ktorí chcú vystúpiť zo šedého davu priemerných. Výnimočnosť, dravosť a kreativitu, si ceníme azda najviac. Vytvorili sme preto pre budúcich právnikov platformu na rozvoj i presadenie sa – študentskú súťaž LAWGAMES.

Nedávame si nízke ciele, neovplyvňuje nás „mainstream“. Prvý ročník súťaže sme i preto venovali zaznávanému družstevnému právu. Výsledky a pozitívne ohlasy na LAWGAMES 2012, nás dnes oprávňujú označiť LAWGAMES prestížnou a jednou z najvyššie dotovaných študentských súťaží v Slovenskej republike.

Posúvanie hraníc, vnímame ako prirodzenú súčasť rozvoja. Tradíciu súťaže sme preto v aktuálnom druhom ročníku - LAWGAMES 2013 obohatili napríklad o:
  • interdisciplinárnu tému súťaže,
  • partnerstvo a podporu piatich právnických fakúlt Slovenskej republiky,
  • partnerstvo renomovaného vydavateľa právnickej literatúry v SR a ČR,
  • rozšírenie súťaže i do Českej republiky,
  • kreatívne prednášky CEO KRATKY GLOBAL - Daniela J. Kratkeho na právnických fakultách Slovenskej republiky.
Sme KRATKY GLOBAL: Ukážte v LAWGAMES, kto ste vy.