Kontakty

Kontakty súťaže


Tel.: 0905 634 657
E-mail: lawgames@lawgames.sk
WWW: www.lawgames.sk

Organizátor súťaže


KRATKY GLOBAL: a.s.
Protifašistických bojovníkov 11, 040 11 Košice, Slovenská republika
Tel: 055/62 30 228
Fax: 055/62 30 364
e-mail: office@kratkyglobal.com
WWW: www.kratkyglobal.com