Čo, kedy, kde

TÉMA LAWGAMES 2013: SÚBOJ PRÁVNYCH FORIEM

Družstvá vs. obchodné spoločnosti: Pravna úprava obchodných spoločností a družstiev je na kvalitatívne i kvantitatívne odlišnej úrovni. Aj to ovplyvňuje ich fungovanie v praxi. Obstoja družstvá v konkurencii obchodných spoločností?

VÝHRA V LAWGAMES 2013

Hlavnou výhrou pre víťazný tím LAWGAMES 2013 je suma 3333 Eur. Organizátorom zvolený jednotlivý účastník LAWGAMES 2013, môže získať i ponuku na stáž v KRATKY GLOBAL:. Účastníci LAWGAMES 2013 môžu získať i ďalšie doplnkové ceny.

ZAPOJENÉ FAKULTY DO LAWGAMES 2013

  • Právnická fakulta Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, SR
  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR
  • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
  • Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy Bratislava, SR
  • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, SR
  • Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, ČR
  • Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR
  • Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni, ČR
  • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, SR

TERMÍNY LAWGAMES 2013

Registrácia:
Začiatok registrácie: 15.10.2013
Koniec registrácie: 3.11.2013

Predkolo:
Distribúcia zadania predkola: 4.11.2013
Deadline na odovzdanie vypracovaného zadania predkola: 15.11.2013
Vyhodnotenie predkola: 22.11.2013

Semi/finále:
Semifinále: 5.12.2013
Finále: 6.12.2013

MIESTO LAWGAMES 2013

Semifinále a finále LAWGAMES 2013 sa uskutoční v Hoteli DoubleTree by Hilton****, Košice.