LAWGAMES 2013

BULLETIN LAWGAMES 2013 NA STIAHNUTIE TU!
ĎAKUJEME VÁM ZA PRIAZEŇ. TEŠÍME SA NA STRETNUTIE NA LAWGAMES 2014!
VÍŤAZMI LAWGAMES 2013 SA STALI OSTRAVÁCI!!!
VÍŤAZMI LAWGAMES 2013 SA STALI OSTRAVÁCI!!!
Hlavnú cenu odovzdal víťazom CEO KRATKY GLOBAL: Daniel J. Kratky, na fotografii aj s ostatnými členmi finálovej hodnotiacej komisie JUDr. Reginou Húčkovou, PhD., prodekankou PF UPJŠ a Ing. Marianom Záhumenským, poslancom NRSR.